Kornbo Erhvervs kerneydelser

Som rådgiver tilbyder Kornbo Erhverv en række konsulentydelser inden for køb og salg af erhvervsejendomme og leje eller udlejning af erhvervsmål. Målet er, at rådgivningen giver kundene en merværdi, og at de får det bedst mulige grundlag til at træffe de rigtige beslutninger for deres virksomhed.

Her er Kornbo Erhvervs kerneydelser:

 • Behovsanalyse vedr. ny domicil/ombygning af eksisterende domicil
 • Udarbejdelse af byggeprogram/teknisk beskrivelse
 • Research for nye lokaler/nyt domicil
 • Afvikling af bestående lokaler/domicil
 • Lejer rådgivning
 • Genforhandling af bestående lejekontrakter
 • Bygherre rådgivning
 • Investor rådgivning
 • Projektudvikling for klienter af nye områder
 • Projektudvikling for klienter af eksisterende bebyggelse
 • Omdannelse af erhverveområder til boligformål
 • Udarbejdelse af masterplan
 • Kontraktforhandling vedr. lejemål, byggeri og entrepriser
 • Kontraktgranskning og risikoanalyse af indgåede aftaler 
 • Stort kontaktnet til alle grene inden for planlægning, byggeri, ejendomsinvestering og ejendomsmæglere/-handlere