Kerneydelser - konsulentydelser 

·       Behovsanalyse vedr. nyt domicil / ombygning af eksisterende domicil

·       Udarbejdelse af byggeprogram / teknisk beskrivelse

·       Research for nye lokaler / nyt domicil

·       Afvikling af bestående lokaler / domicil

·       Lejer rådgivning

·       Genforhandling af bestående lejekontrakter

·       Bygherre rådgivning

·       Investor rådgivning

·       Projektudvikling for klienter af nye områder

·       Projektudvikling for klienter af eksisterende bebyggelse

·       Omdannelse af erhverveområder til boligformål

·       Udarbejdelse af masterplan

·       Kontraktforhandling vedr. lejemål, byggeri og entrepriser

·       Kontraktgranskning og risikoanalyse af indgåede aftaler 

·       Stort kontaktnet til alle grene indenfor planlægning, byggeri, ejendomsinvestering og ejendomsmæglere / handlere
  

        Kontakt: 
                   
Direktør Henning Kornbo
                    henning@kornbo.dk
                    Tlf: 40 90 10 90

Sidst opdateret: 10-Oktober-2006